• De zonnepanelen-installatie op het dak van de kantine is vrijdag 8 mei 2020 in gebruik genomen. Bedankt TOGB sponsor J. van Dommelen Elektrotechniek voor het mooie vakwerk en alle betrokkenen voor jullie inzet!!

    De totale installatie gaat naar verwachting zo’n 100.000 kWh per jaar opwekken, waarvoor we van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een vergoeding ontvangen per geproduceerd MWh (de zogenaamde SDE+ subsidie). Verder gaan we opgewekte elektriciteit, die we niet direct zelf gebruiken, tegen een afgesproken vergoeding per kWh terugleveren aan Essent.

    Weer een mooie mijlpaal in de geschiedenis van SV TOGB en een hele belangrijke stap in de verdere verduurzaming van ons sportcomplex.