• Vertrouwenspersoon

    TOGB Handbal wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier handbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

    Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte of woede kunnen redenen zijn dat iemand zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed als je bij een vertrouwenspersoon terecht kunt.

    Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen, maar gewoon even praten kan ook. Bij TOGB Handbal is Margriet van Velzen vertrouwenspersoon. Ze is te bereiken via vertrouwen-handbal@togb.nl.