• Namens het handbalbestuur allereerst de allerbeste wensen voor 2021! Er is overleg geweest n.a.v. de Britse variant van het corona virus in Bergschenhoek. Er is besloten om morgen 4 januari niet te starten met de buitentrainingen. Morgen is er contact met de gemeente en GGD over de huidige situatie en de eventuele maatregelen, die we moeten treffen. Zodra er meer bekend is worden jullie hierover nader ge├»nformeerd.