• Protocol verantwoord sporten & gebruik accomodatie

  27 aug 2020
 • Het nieuwe handbalseizoen 2020 – 2021 staat voor de deur. We hebben echter nog steeds te maken met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Het gaat daarom allemaal iets anders dan we gewend zijn. In dit protocol staat vermeld hoe we op onze accommodatie de kans van verspreiding van het coronavirus minimaliseren. Omdat wij als vereniging meerdere afdelingen hebben proberen wij zoveel als mogelijk dezelfde regels te hanteren. Specifiek voor de handbalsport heeft het NHV een protocol opgesteld. Deze is in grote lijnen in overeenstemming met dit protocol wat door het bestuur van TOGB is opgesteld. Mocht dit protocol geen uitsluitsel geven kijk dan op het protocol van het NHV.

  Zoals met veel zaken rondom corona vragen we altijd het gezond verstand te gebruiken. Twijfel je ergens over neem dan contact op met het bestuur van de afdeling handbal.  

  Het seizoen 2020 – 2021 wordt een vreemd seizoen. De organisatie rondom handbal zal niet zijn zoals we die gewend zijn. Lang niet alle teams kunnen gebruik maken van de kleedkamers en douchefaciliteiten. Ook de kantine kan niet gebruikt worden zoals gewoonlijk. Wij zullen met elkaar voorzichtig moeten zijn. Spreek elkaar aan wanneer men niet de regels naleeft die op dat moment gelden, en neem vooral zelf je verantwoordelijkheid in het opvolgen van de regels. Met elkaar zorgen wij bij TOGB voor een veilige omgeving voor iedereen, zodat iedereen kan blijven sporten. 

   Wat wordt er allemaal in dit protocol vermeld? 

  1) Algemene Regels 

  2) Wedstrijden en Trainingen 

  3) Kantine en Terras 

  4) Langs de lijn 

  5) Toezicht en Handhaving 

  Voordat je een bezoek brengt aan onze accommodatie als toeschouwer, speler, trainer, leider, bezoeker, scheidsrechter of in welke hoedanigheid dan ook, dan is het goed om je op de hoogte te stellen van de regels. De komende weken zullen wij met regelmaat evalueren of de bovenstaande maatregelen voldoende zijn, aangescherpt moeten worden of meer maatwerk toelaten. Maar dat kan echt alleen als de regels worden nageleefd. 

   

  Protocol verantwoord sporten en gebruik accommodatie TOGB verzie 1.0 26-08-2020 

   

  1) Algemene Regels 

  ▪ Voor alles geldt; gebruik je gezond verstand; 

  ▪ Geef iedereen de ruimte en houd je aan de regels; 

  ▪ Houd 1,5 meter afstand (19 jaar en ouder); 

  ▪ Vermijd drukte; 

  ▪ Schud geen handen; 

  ▪ Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

  ▪ Was thuis voorafgaand en na je bezoek aan TOGB, je handen met zeep; 

  ▪ Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°); 

  ▪ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden of iemand met wie je in contact bent geweest positief getest is op het coronavirus. Blijf voldoende dagen in thuisquarantaine en laat je testen; 

  ▪ Ga voorafgaand aan een bezoek aan TOGB thuis naar het toilet. Er kan gebruik gemaakt worden van het toilet in de gebouwen maar wij willen dit tot een minimum

  ▪ Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, bijvoorbeeld te voet of met de fiets; 

  ▪ Keer je terug uit een ‘oranje’-gebied, wordt dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’- gebied. 

  ▪ Hygiëneregels en protocollen hangen bij de ingang, op ramen in de kantine, en zijn ook zichtbaar op de website; 

  In geval van een positieve test Covid-19 

  Als je als speler/trainer/begeleider/vrijwilliger positief getest wordt op Covid-19, gelieve via de trainer/leider, of direct, het Bestuur te informeren, en natuurlijk ook de aanwijzingen van de GGD op te volgen. Per individueel geval worden eventuele vervolgstappen genomen/afgewogen door het Bestuur van TOGB. Hierbij wint het Bestuur advies in bij de Gemeente Lansingerland, NHV, GGD Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 

  2) Wedstrijden en Trainingen 

  ▪ Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden; 

  ▪ Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding, bidons etc.; 

  ▪ Volg altijd de aanwijzingen van de trainer(s) op; 

  ▪ Alle jeugdteams t/m B1 kunnen geen gebruik maken van de kleedkamers. Dus thuis omkleden en douchen. Dit geldt zowel voor wedstrijden als voor trainingen; Begeleiding (trainer/leiders etc.) van teams dient 1,5 meter afstand te bewaren tot spelers (m.u.v. spelers t/m 12 jaar); 

  ▪ Teambesprekingen worden zoveel mogelijk op en rond het handbalveld gehouden; 

  ▪ Dames A1 en senioren kunnen wel gebruik maken van de kleedkamers;

  ▪ Voorafgaand, tussen en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers ouder dan 12 jaar, wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, dus ook in de kleedkamer en douches; 

  ▪ Dames A1 en senioren mogen met maximaal 8 personen omkleden en naar buiten gaan. Voor douchen geldt hetzelfde: max 8 per groep tegelijk in de kleedkamer; 

  ▪ In de dug-outs moet er ook 1,5 meter aangehouden worden voor de A1 en senioren. Als er niet genoeg ruimte is voor de wisselspelers en begeleiding, moet er in de tribune en/of langs de lijn plaatsgenomen worden, rekening houdend met 1,5 meter tussenruimte; 

  ▪ Bij thuiswedstrijden mag er maximaal 1 ouder/verzorger per TOGB-speler het sportpark betreden, maar blijf zo kort mogelijk op het sportpark, ga direct na afloop naar huis; 

  ▪ Bezoekende verenigingen kunnen via de mail informatie krijgen over het geldende coronaprotocol bij TOGB; 

  Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).

  ▪ Als wij als TOGB naar uitwedstrijden gaan: let op dat iedere vereniging een eigen protocol heeft, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. De specifieke regels worden ook daar gerespecteerd met inachtneming van ook de geldende richtlijnen van het RIVM. Houd dus ook daar 1,5 meter. Je bent namens TOGB op bezoek, dus zorg ten alle tijden voor verantwoord gedrag! Als TOGB adviseren wij dus van tevoren goed na te gaan wat er bij de bezoekende club kan en mag, als het is toegestaan adviseren wij dat er maximaal 5 coaches / rijouders meegaan. Tevens adviseren wij u in de auto met meerdere personen allemaal een mondkapje te dragen, ook voor de jongste teams. 

  3) Kantine en balkon 

  Voor de kantine en terras dienen de richtlijnen die gelden voor de horeca te worden gevolgd, u kunt deze vinden op de site van de rijksoverheid 

  ▪ Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand; 

  ▪ De kantine kent op zaterdag en zondag geen zitplaatsen, het balkon is afgesloten; 

  ▪ In de kantine is een uitgiftepunt voor consumpties, deze kunnen worden afgehaald maar moeten buiten worden geconsumeerd; 

  ▪ De kantine is toegankelijk via de buitentrap aan de zijde van de tennisvelden; 

  ▪ De kantine moet direct na aanschaf van de consumpties worden verlaten via de trap naar beneden naast de biljartruimte; 

  ▪ Bij de ingang staan desinfecterende middelen; 

  Voor de dinsdag, woensdag en donderdag kan wel gebruik worden gemaakt van de stoelen en tafels. Afhalen aan de bar kan, daarna is zitten en afstand houden verplicht. Tevens dient iedereen zich dan te registreren. De bezoekers van de kantine wordt dan gevraagd hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Zijn de stoelen op? Dan moet je helaas weer naar buiten. 

  4) Langs de lijn 

  ▪ Toeschouwers moeten op de tribune en langs het veld 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 

  ▪ Geforceerd stemgebruik langs het speelveld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan, omdat het risico op verspreiding van het virus dan substantieel toeneemt; 

  ▪ Op wedstrijddagen kunnen stewards of andere officials van de handbal, toeschouwers eventueel attenderen op het aanhouden van 1,5 meter en andere corona regels. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan kunnen er Boa’s en/of politie worden ingeschakeld om de regels te handhaven. 

  5) Handhaving en Toezicht 

  Vrijwilligers van TOGB - scheidsrechters, trainers, leiders, commissieleden, barmedewerkers, bestuursleden – doen allemaal hun best om alles in goede banen te leiden. 

  Luister daarom goed naar de aanwijzingen die worden gegeven op het moment dat het misschien even niet goed gaat. 

  De komende weken zullen wij met regelmaat evalueren of de bovenstaande maatregelen voldoende zijn, aangescherpt moeten worden of meer maatwerk toelaten. Maar dat kan echt alleen als de regels worden nageleefd. 

  We vragen daarom aan iedereen om zijn/haar verantwoordelijkheid hierin te nemen! 

  Het bestuur