• We willen met z’n allen (leden, ouders van jeugdleden, tegenstanders, vrijwilligers en supporters) plezier beleven aan sport. Daarom maken wij als TOGB’ers afspraken met elkaar, zodat iedereen weet wat wij normaal vinden binnen TOGB. De afspraken zijn beschreven in het document ‘T.O.G.B.: een respectvolle club‘, zie hieronder!

    Conform artikel 1.1 van het verenigingsreglement is een commissie Normen & Waarden opgericht die de afdelingen van de vereniging helpt het normen en waarden beleid, zoals beschreven in het document T.O.G.B.: een respectvolle club, uit te voeren.

    Het doel van dit beleid is het creëren en behouden van een sportieve, veilige en prettige omgeving voor alle leden en bezoekers van T.O.G.B. Dit doen we door enerzijds met voorlichting preventief het gewenste gedrag te stimuleren en anderzijds door het bestuur en de afdelingsbesturen te adviseren over de (repressieve) strafmaatregel tegen overtreders van de gedragsnormen.

    Wil je een overtreding van de gedragsregels melden? Er zijn twee mogelijkheden om dit (vertrouwelijk) te melden:

    • Stuur je melding rechtstreeks naar de vertrouwenspersoon van jouw afdeling. Kijk op de website van jouw afdeling bij het bestuurskader voor de contactgegevens van de vertrouwenspersoon.
    • Vul het meldingsformulier in. Je melding komt terecht bij de commissie Normen & Waarden.