• Hierbij weer een update van het SV bestuur over het coronavirus. Het kabinet heeft op dinsdag 21 
  april bekendgemaakt dat veel van de landelijke maatregelen na 28 april worden verlengd tot en met 
  19 mei. Wel mogen vanaf 29 april: 
  Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding samen buiten sporten. 
  Jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 
  meter afstand ertussen. 
   
  Voor TOGB betekent dat: 
  senioren in elk geval tot en met 19 mei niet kunnen sporten bij TOGB; 
  de kantine en kleedkamers in elk geval tot en met 19 mei gesloten blijven; 
  het SV bestuur en de besturen van de afdelingen Handbal, Tennis en Voetbal nu nadenken over 
  hoe de buitensportactiviteiten voor de jeugd weer opgestart kunnen worden en per wanneer. 
  Daarbij willen we ook invulling geven aan de oproep van het kabinet en de gemeente 
  Lansingerland om ook kinderen die geen lid zijn in de gelegenheid te stellen om te sporten. 
   
  Wij willen niets liever dan de vereniging zo snel als mogelijk weer opstarten. Voor de senioren en 
  supporters zijn de verlengde maatregelen geen positief nieuws. Die teleurstelling begrijpen wij heel 
  goed. Dat we de jeugd weer de gelegenheid kunnen geven om te sporten is wel goed nieuws. Tegelijk 
  vergt dat nog wel de nodige voorbereidingen. Zo is er al onderhoud gepleegd aan de grasvelden en is 
  begonnen met het vervangen van het kunstgras op veld 4. Verder hebben we veel vragen over de 
  praktische invulling, zoals: 
  Hoe kun je handbal- en voetbaljeugd van 13 jaar en ouder laten sporten met inachtneming van de 
  1,5 meter regel?  
  Wat spreken we af over halen en brengen van de kinderen?  
  Zijn er voldoende vrijwilligers bereid om trainingen te geven en andere noodzakelijke taken in te 
  vullen?  
  Hoe kan en wil de gemeente ons ondersteunen?  
  Het zijn slechts enkele vragen waar we antwoord op moeten vinden en onze organisatie op moeten 
  aanpassen. We kunnen helaas niet zomaar de draad weer oppakken waar we gebleven waren. 
  Natuurlijk informeren we jullie zo snel mogelijk als er meer duidelijkheid is. 
  De ledenraadvergadering van de SV zal op 25 mei worden gehouden. Hoe we dat organiseren, hoort 
  u nog. 
   
  Hou vol en blijf gezond! 
   
  Sportieve groet van het SV Bestuur 
  Suzan, Marijke, Andy, Harry, Kees, Robin, Tim en Wim