• Contributie seizoen 2019-2020

  De contributie voor de afdeling Handbal wordt in de eerste week van oktober geïncasseerd.

  Tijdens de ledenraad van 1 juni 2015 is vastgesteld dat de contributie automatisch geïncasseerd wordt. Voor leden die geen machtiging hebben afgegeven wordt de contributie verhoogd met 5 euro. De contributie dient dan voor of op 1 oktober 2019 onder vermelding van de naam van het lid te zijn bijgeschreven op IBAN NL31 RABO 0106 6636 07 t.n.v. TOGB Handbal. Wanneer de contributie niet op 1 oktober is bijgeschreven op bovengenoemde bankrekening, zal 5,00 aan administratiekosten bij u in rekening worden gebracht. NB: deze administratiekosten komen bovenop het bedrag ‘contributie zonder automatische incasso’.

  In de algemene ledenvergadering is de volgende contributie vastgesteld, te weten:

   

  Groep Leeftijd o.b.v. geboortejaar Contributie
  Senioren vóór 2001 € 273,00
  A-jeugd 2001-2002 € 237,00
  B-jeugd 2003-2004 € 215,00
  C-jeugd 2005-2006 € 195,00
  D-jeugd 2007-2008 € 186,00
  E-jeugd 2009-2010 € 186,00
  F-jeugd 2011-2012 € 146,00
  H-jeugd na 2013 €   86,00
  Recreanten   € 200,00


  Let op
  : de hoogte van de contributie wordt bepaald door het geboortejaar van het handballid. Wanneer een speler een categorie hoger of lager speelt dan de leeftijdsindeling, is het geboortejaar leidend bij de bepaling van het contributiebedrag. Bijvoorbeeld: speelt uw kind bij de A-jeugd terwijl het volgens de leeftijdsindeling in de B-jeugd behoort te spelen, dan betaalt u het contributiebedrag voor de B-jeugd.

  Opzeggen voor het volgende seizoen dient voor 1 mei van het lopende seizoen te gebeuren. Opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail verzonden te worden naar de ledenadministratie:

  Vanessa van den Bosch
  Noordeindseweg 360 b
  2651 LN Berkel en Rodenrijs
  mail: ledenadministratie-handbal@togb.nl

  Indien u vragen heeft over de betaling van de contributie dan kunt u contact opnemen met René van der Putte, budgethouder TOGB Handbal.