• Leden BCT

  Naam Functie Telefoonnummer
  Jeroen van Dongen Voorzitter 06 2278 0744
  Martijn Vermeulen Secretaris / Communicatie 06 1078 2314
  Richard Glastra Penningmeester  
  Jeroen van Dongen Bestuurslid acquisitie 06 2278 0744
  Hans de Boe Reclame en Drukwerk 06 2505 0268
  Andy Wibier Acquisitie Voetbal 06 5466 2148
  Tim Mourits Acquisitie Tennis & Padel  
  Lindsey Roseleur Acquisitie Handbal  
  Suzan Snels Acquisitie Handbal