• De Algemene Ledenvergadering van de SV TOGB heeft ingestemd met de voordacht van het SV bestuur om Wil van Velzen en Jan Steentjes, beiden lid van verdienste, te benoemen tot erelid. 

     Wil en Jan hebben een hele lange staat van dienst bij TOGB waarbij zij zich dag en nacht inzetten voor de club. Wil voor de afdeling voetbal en Jan bij accomodatiezaken. Zij kenmerken zich door hun dienstverlenende instelling en liefde voor de club. Geen vraag lijkt te veel en geen zee te hoog.

    Na een korte toelichting op de voordrachten door Andy Wibier en Wim Saris kregen de kersverse ereleden het bijbehorende ereteken in goud opgespeld en een bos bloemen voor het thuisfront. Je kunt immers alleen zo veel tijd en energie in de vereniging steken als het thuisfront je hierin steunt.

    Zowel Wil en Jan spraken een woord van dank uit naar de vergadering. Wil, die onlangs met pijn in zijn hart heeft besloten om zijn functie na dit seizoen neer te leggen, vertelde op de hem kenmerkende bevlogen manier hoeveel het vrijwilligerschap bij TOGB hem gebracht heeft. Jan noemde ook de andere vrijwilligers van accomodatiezaken die zich samen met hem iedere dag inzetten voor het onderhouden en verbeteren van de accommodatie. 

    Wil en Jan, gefeliciteerd met jullie erelidmaatschap en wij prijzen ons gelukkig met vrijwilligers zoals jullie.