• DOEL SPORTVERENING TOGB

  TOGB is op 28 oktober 1928 opgericht als voetbalvereniging  en heeft nu als doel sport in al haar verschijningsvormen voor haar leden op  recreatief en indien gewenst op  prestatief niveau mogelijk maken.

  Op dit moment is het mogelijk om bij TOGB op zowel prestatief  als recreatief niveau te biljartenhandballen en voetballen. Daarnaast is het mogelijk om op recreatief niveau te tennissen.

   

  ORGANISATIE  SPORTVERENIGING TOGB

  Om de doelstellingen te kunnen realiseren heeft TOGB er voor gekozen elke sport onder te brengen in een aparte afdeling met een eigen afdelingsbestuur. Daarnaast zorgt de commissie Accommodatie Zaken ervoor dat voor zover het in haar vermogen ligt er een kwalitatief goede accommodatie voor de leden beschikbaar is.  Verder zijn er nog een drietal aan TOGB verbonden stichtingen en BV’s:

  • De stichting Business Club TOGB (BCT) is in de loop der jaren uitgegroeid tot een onmisbaar orgaan binnen TOGB waar het gaat om het genereren van sponsor en reclamegelden.
  • Supportersvereniging Geel-Zwart organiseert al jaren diverse activiteiten waaronder de traditionele familiedag en fietstocht  voor alle leden van TOGB.
  • Stichting Sportbevordering TOGB (SST) en BeST b.v. (Beheer en Exploitatie Sporthal TOGB) zijn bij de realisatie van de sporthal opgericht om de risico’s voor de leden met betrekking tot het beheer van de sporthal te minimaliseren.

  Het afdelingsbestuur is er verantwoordelijk voor dat het voor de leden mogelijk is om op het door hen gewenste niveau hun sport te beoefenen. Leden hebben invloed op het beleid van de afdeling via de afdelingsvergadering. Overkoepelend heeft TOGB als sportvereniging een bestuur dat de doelstelling van de vereniging in het oog houdt, de naleving van de statuten, reglementen en uitvoering van de beleidsplannen van de vereniging bewaakt  en daarnaast er voor zorgt dat de vereniging financieel gezond blijft. Via de ledenraad hebben 35 vertegenwoordigende leden, die door de leden van de afdelingen zijn gekozen op de afdelingsvergaderingen, invloed op het beleid van de sportvereniging. De ledenraad wordt voor de financiële controle van het bestuur ondersteund door een commissie van boekenonderzoek (kascommissie).